Eenden Rally

Rally reglement

Deelnemende auto’s

1.   De deelnemende auto’s moeten van het merk Citroën zijn, type 2CV. Derivaten van de 2CV zijn eveneens toegestaan, bij twijfel 
      ter beoordeling van de organisatie.

2.   Zorg voor een volle tank bij de start.

 

Verkeersregels

1.   U dient de verkeersregels in acht te nemen. Te hard rijden is niet nodig.

2.   Inhalen is toegestaan.

3.   De verkeersregels, evenals de regels die opgenomen zijn in dit reglement, kunnen door de organisatie worden gecontroleerd. 
      Voor overtreding van de regels kunnen strafpunten worden toegekend, afhankelijk van de zwaarte van de overtreding.
      Dit ter beoordeling van de organisatie.

 

Algemeen

1.   De route wordt in twee delen gereden: een ochtendroute, vervolgens de lunch en dan de middagroute.
      Meer dan 15 minuten te vroeg dan wel te laat arriveren kan u strafpunten opleveren.

2.   Er wordt gereden volgens het bol-pijl principe. Tijdens de briefing wordt dit principe nader toegelicht. 
      De situaties zijn voorzien van veel aanwijzingen, zoals straatnamen, waardoor de juiste route eenvoudig te volgen is.

3.   In het routeboek zijn complexe situaties of waarschuwingen in een grijs “wolkje” opgenomen. 
      Mocht u desondanks toch van de route afraken aarzel dan niet om te bellen en aanwijzingen te vragen, zodat u snel uw 
      weg weer kunt hervatten. (tel. 06 504 306 73) 
      Het kan zijn dat u dan één of meerdere situaties in het routeboek heeft gemist.

4.   In de route is een fotoroute opgenomen. De in het routeboek opgenomen foto’s staan in de juiste volgorde. 
      De situaties zoals op de foto’s afgebeeld kunnen zich zowel links als rechts van de route bevinden.

5.   Voorafgaand aan de ritten krijgt u een informatieblad en een controlekaart uitgereikt.
      Het informatieblad bevat instructies en tips die nodig zijn om de rit uit te kunnen voeren. 
      De vragen staan in het routeboek en de antwoorden noteert u op de controlekaart.

6.   Tijdens de rally kunt u controleletters tegenkomen. Deze letters zijn zwart en staan op een wit bordje van 25 x 25 cm. 
       De letter wordt genoteerd in het eerstvolgende vrije lettervakje op de controlekaart. Alleen letters die zich aan de rechterzijde
       van de route bevinden moeten worden genoteerd. Op de controlekaart dient u de letters en antwoorden met een zwarte of blauwe pen
       in te vullen.

7.   Het is mogelijk dat u bemande of onbemande stempelposten tegenkomt. Een onbemande stempelpost wordt gemarkeerd door een wit
      bordje met het Rode Kruis logo. De stempel wordt op de controlekaart in het eerstvolgende vrije stempelvakje afgedrukt.

8.   Het is niet toegestaan om correcties aan te brengen op de controlekaart. Gecorrigeerde antwoorden worden fout gerekend.

9.   Het missen van een letter of stempelpost wordt bestraft met 25 strafpunten.
      Het fout beantwoorden van een vraag wordt bestraft met 10 strafpunten.
      Aan het eind van elke rit wordt de controlekaart ingenomen.

10. Doodlopende wegen en wegen die niet ingereden mogen worden tellen niet mee, tenzij aangegeven in de situatieschets.

11. Als u geen situatieschets tegenkomt en toch een wegkeuze moet maken dient u rechtdoor te rijden (bijvoorbeeld op een rotonde). 
      De doorgaande, logische weg dient gevolgd te worden.

12. Tijdens de rally kan u worden gevraagd een behendigheidsproef af te leggen, waarbij de vaardigheden van mens en Eend op de proef
      worden gesteld.

13. Tenslotte, waarin het reglement niet voorziet beslist de organisatie. Hierop is geen beroep mogelijk.