Doel van de Rally

Nederlandse Rode Kruis District Drenthe

De Rode Kruis Eenden Rally en Badeenden races worden georganiseerd door  het District Drenthe.

In Drenthe zijn 15 afdelingen van het Rode Kruis actief. Zij steunen het nationale en internationale werk van het  Rode Kruis maar ook op lokaal niveau zijn er talloze  activiteiten.

Denk aan noodhulp en evenementen hulp activiteiten om de zelfredzaamheid van kwetsbare groepen te vergroten en het geven van EHBO opleidingingen. Het Rode Kruis in Drenthe werkt met ruim 1100 vrijwilligers,  die veelal binnen de eigen organisatie worden opgeleid. Meer over ons werk vindt u op de website:

Website District Drenthe